Hundens kroppsspråk är naturligtvis annorlunda än hundägarens, men eftersom hundar är flexibla varelser med god förmåga att anpassa sina sinnen till människans kroppsspråk är det inget problem.

Människor och hundar egentligen reagerar ganska lika: En vänlig och inbjudande kroppshållning lockar till närmare bekantskap, medan en hotfull attityd får både hund och människa att dra sig undan. Men vad är det egentligen som avgör om vi uppfattas som vänliga eller avvisande? Jo, de budskap vi förmedlar med ögon, huvud, överkropp, armar, ben och i vissa fall även med rösten.

Pris: 120 kronor

Länkar